வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

இன்சுலின் ஊசிகளை எத்தனை முறை மாற்றுவது பொருத்தமானது?

2023-06-21

கண்டிப்பாகச் சொல்வதானால், இன்சுலின் ஊசிகள் களைந்துவிடும், பொதுவாக ஒரு ஊசியை மாற்ற வேண்டும், மேலும் கிருமி நீக்கம் செய்த பிறகு மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாது. நோயாளியின் பொருளாதார நிலைமைகள் அனுமதித்தால், குறைந்தபட்சம் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இன்சுலின் ஊசியை மாற்ற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சில காரணங்களால் ஊசி சரியான நேரத்தில் மாற்றப்படாவிட்டால், ஒரு ஊசியை 3 நாட்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தக்கூடாது.


கூடுதலாக, ஒவ்வொரு தோலடி ஊசி போடுவதற்கு முன்பும் ஊசி சீராக இருக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்த்து, வழக்கமாக இன்சுலின் அளவை 1-2 அலகுகள் சரிசெய்து, ஊசி பொத்தானை அழுத்தவும், ஊசியில் சிறிய அளவு இன்சுலின் வழிந்தால், ஊசி மென்மையாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. வெளியேற்றினால், இன்னும் இன்சுலின் வழிதல் இல்லை, சரியான நேரத்தில் ஊசியை சரிபார்க்க, மாற்றுவதற்கு நேரத்தில் தள்ளுபடி இருந்தால்.