முகப்பு > எங்களை பற்றி >நிறுவன கலாச்சாரம்

நிறுவன கலாச்சாரம்


கார்ப்பரேட் தத்துவம்:உண்மைகளிலிருந்து உண்மையைத் தேடுவது, உண்மையான அழகு மட்டுமே

நிறுவன ஆவி:ஒற்றுமை, கடின உழைப்பு, உண்மையைத் தேடுவது, அர்ப்பணிப்பு

நிறுவன நோக்கம்:

மனித ஆரோக்கியத்தை கவனித்தல்

மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி
ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை உருவாக்குகிறது

பிராண்ட் பொருள்:பைச்சுவாங்கிஹாய் பரந்த மற்றும் ஆழமானவர்நிறுவனத்தின் வரலாறு